Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo „Atticus“ d.o.o. Vrnjacka Banja, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta

Obaveštava:

da se prodaja robe putem internet sajta tasasport.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva „Atticus“ d.o.o., Vrnjačka Banja, Velibora Markovića br. 31, tel: +381 62 795689;
da roba koja se prodaje putem internet sajta poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu atticus.rs;
da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta atticus.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke i odlozeno cekovima gradjana.
da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da dobijena roba nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zameni za drugi na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice, koji se može pronaći na ovom linku
da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice, koji se može pronaći na ovom linku
da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da uz račun/otpremnicu priloži reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice, koji se može pronaći na ovom linku

S postovanjem,

„Atticus“